Terapia indywidualna

Spotkanie dwóch osób: specjalisty i klienta (pacjenta).

Podjęcie psychoterapii poprzedzone jest konsultacją, na której ustalane są zasady wspólnej pracy. Terapeuta dysponując psychologiczną wiedzą pomaga poprzez rozmowę i empatyczne słuchanie.  W trakcie trwania terapii wzrasta świadomość siebie, następują zmiany zachowań i sposobu myślenia.

Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Długość trwania terapii jest kwestią indywidualną. Zazwyczaj od 3 do 24 miesięcy.

Kładziemy duży nacisk na :

 • indywidualne podejście do każdej osoby, która się do nas zgłasza

 • szacunek

 • autentyczność

 • empatię

 • akceptację 

 • zaufanie

Jesteśmy Zespołem specjalistów odpowiednio wykwalifikowanym merytoryczne i praktyczne do pracy z klientem. Pracujemy pod stałą superwizją i zgodnie z kodeksem etycznym.

Jeżeli któryś z poniższych problemów dotyczy Ciebie:

 • samotność

 • lęk przed kontaktem z innymi, 

 • trudności w komunikacji, 

 • trudności w nawiązywaniu relacji, 

 • uzależnienie emocjonalne, 

 • uwikłanie w trudną relację,

 • trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu własnych potrzeb i uczuć

 • niska samoocena

i chcesz ten stan zmienić  - zapraszamy na terapię indywidualną.

Oferujemy specjalistyczną POMOC i  WSPARCIE.

Kontakt z nami:
mail: pomoc@samotnosc.info.pl
telefon: 501 695 159

Recepta na samotność

Iwona Figurska – psychoterapeuta leczenia uzależnień Dzisiejsze czasy obfitują w różne sposoby nawiązywania kontaktu …

Lęk przed bliskością

Aleksandra Iwan – psycholog, psychoterapeuta w Psychocentrum Człowiek jako istota społeczna dąży do bycia w relacjach …

Jak odróżnić dobrą samotność od tej niszczącej?

Sylwia Krajewska – psycholog z Psychocentrum.pl Każdy z nas na jakimś etapie swojego życia doświadczył samotności. …