O nas

Kilka słów o nas i osobach, które tworzą samotnosc.info.pl

W ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba osób samotnych, które zgłaszają się do nas po pomoc.
Stąd zrodził się pomysł by stworzyć stronę samotnosc.info.pl.
Pomagamy: w gabinecie na sesjach indywidualnych, prowadząc grupy oraz przekazując ciekawą wiedzę w artykułach.

Osoby zmagające się na co dzień z problemem osamotnienia, doświadczają często bezradności, złości, smutku czy wręcz fizycznego i emocjonalnego bólu. Nie wiedzą co dalej, jak sobie pomóc.

NASZYM CELEM jest dostarczenie wiedzy oraz narzędzi do pracy z samotnością i osamotnieniem. W skład Zespołu wchodzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym. Najczęściej pomagamy w następujących problemach:

  • rozstanie
  • odrzucenie
  • porzucenie
  • zdrada
  • samotność
  • osamotnienie
  • lęk przed bliskością
  • nieśmiałość
  • niska samoocena.

Osobom szukającym pomocy psychologa czy terapeuty, proponujemy specjalny program – od konsultacji, przez terapię indywidualną lub grupową, po grupy wsparcia i warsztaty rozwojowe. Zapraszamy do kontaktu z nami.

SYLWIA KRAJEWSKA
właścicielka Ośrodka terapeutycznego Psychocentrum (www.psychocentrum.pl) oraz założycielka portali: www.samotnosc.info.pl, www.kochamzabardzo.pl

 

 

Specjaliści:

SYLWIA KRAJEWSKA

Autorka niezwykłej książki "Zatrzymaj się", "Dziennika wdzięczności"  i bajek terapeutycznych dla dzieci "Opowiedz mi, co u ciebie". Właścicielka Gabinetu terapeutycznego PSYCHOCENTRUM.pl  oraz założycielka portali: www.kochamzabardzo.pl; warsztatydlakobiet.com i www.samotnosc.info.pl

Jest absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestniczyła w 2-letnim szkoleniu w terapii poznawczo – behawioralnej przy Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CTPB) w Warszawie. Ukończyła szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu „Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży”.

 

 

Ukończyła 2-letnie Studium Metod Pracy z Dziećmi ofiarami przemocy seksualnej i ich rodzinami w Fundacji Dzieci Niczyje. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 12 lat. Wcześniej pracując w świetlicach socjoterapeutycznych, domu dziecka, Ośrodku pomocy Społecznej, Stwowarzyszeniu Przyjaciół Integracji, Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej. Aktualnie od 7 lat jest właścicielką Psychocentrum i założycielką portalu Kochamzabardzo.pl  oraz samotnosc.info.pl  .  Zajmuje się przede wszystkim problemami kobiet w szerokim tego słowa znaczeniu. W szczególny sposób pasjonuje ją praca z Kobietami z syndromem „kochania za bardzo”, DDA i DDD. Specjalizuje się w pomaganiu osobom, które przeżywają kryzysy w relacjach partnerskich lub są w sytuacji trudnych rozstań, czują się osamotnione, mają niską samoocenę, mają poczucie zagubienia, problem z ustanowieniem i ochroną własnych granic.

Pomaga odkrywać siebie na nowo, rozwijając przy tym świadomość siebie. Jest zwolenniczką prawdy (zdejmowania masek przed samym sobą i światem), wsłuchiwania się w siebie i nieustającej pracy nad sobą w celu pełniejszego życia.

Pracuje z osobami dorosłymi. Oprócz pracy indywidualnej prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, grupy wsparcia oraz treningi rozwojowe dla Kobiet.

 

MAGDALENA DMOCHOWSKA
terapeutka uzależnień

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Uzyskała tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej i wspomagania rodziny. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w zakresie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej w IPZ w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień – Nowoczesne Metody Diagnozowania i Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

Zdobyła certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Podnosząc swoje kwalifikacje i poszerzając wiedzę brała udział w licznych szkoleniach m.in. z zakresu patologicznych relacji w rodzinie, ich diagnozy i możliwości działań terapeutycznych oraz krótkoterminowej terapii par z problemem alkoholowym. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 11 lat. Obecnie pomaga osobom zmagającym się z niską samooceną, z konsekwencjami wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjne/z problemem alkoholowym, doświadczającym trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji, kobietom z syndromem „kochania za bardzo”, oraz z cechami współuzależnienia.

 

ANNA CHOROWIEC 
stażystka

W trakcie studiów z psychologii. Aktualnie odbywa staż. Posiada bogate doświadczenia zawodowe, m.in. kilkuletnie doświadczenie konsultanta rozwoju w oparciu o mocne strony (narzędzia Instytutu Gallupa), które utwierdziło ją w przekonaniu, iż sukces w każdym z obszarów naszego życia w pracy, w życiu rodzinnym, w relacjach z innymi  zaczyna się od subiektywnego poczucia dobrostanu (nie odwrotnie!).

 

Jest pasjonatką nurtów psychologii pozytywnej i egzystencjalnej. Dociekliwym badaczem szczęścia i dobrostanu. Wierzy, że każdy człowiek został stworzony do tego, aby wieść życie pełne sensu, znaczenia, przynoszące satysfakcję na wielu płaszczyznach. Łączy naturalną wiedzę o ludziach z najnowszymi zdobyczami naukowej psychologii.

Dorota Trzaska
psycholog, psychoterapeutka

Pracuje w podejściu doświadczeniowym (EFT), łącząc osiągnięcia różnych nurtów psychoterapii humanistycznej i egzystencjalnej oraz elementy innych podejść terapeutycznych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, ISTDP, terapia psychodynamiczna.

Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowaną przez PTP.  Jest magistrem psychologii społecznej oraz psychologii klinicznej, SWPS. Swój warsztat rozwijała na licznych kursach, szkoleniach i warsztatach, takich jak Kurs Interwencji Kryzysowej Grupy Arkan, Kurs Terapii Par metodą EFT prowadzony przez Rhondę Goldman, Kurs Terapii skoncentrowanej na emocjach EFT I i II stopnia, Terapia osób z zespołem Aspergera. Jest członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej.

Pracuje z osobami, przeżywającymi trudności w relacjach, lęki, niezadowolenie z siebie, silną złość i niechęć, żałobę, rozstania, kryzysy egzystencjalne, doświadczającymi samotności, z depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja), z uzależnionymi  behawioralnie (np. od pornografii, Internetu, zakupów), osoby z zespołem Aspergera (również w ramach terapii par). Zachęca również do współpracy rodziców przeżywających niezadowolenie i frustrację w relacjach ze swoimi dziećmi lub nastolatkami.

 

AGNIESZKA WOJSZ

psychoterapeutka.

Jest absolwentką teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz  historii na Uniwersytecie Gdańskim. Większość zawodowego życia zajmowała się edukacją oraz formacją duchową młodzieży i dorosłych. Praca pedagogiczna, a w szczególności konfrontacja z problemami natury psychologicznej wśród młodzieży i dorosłych przynagliły ją do zmiany przestrzeni działalności zawodowej. Od kilku lat angażuje się w dziedzinie pomocy psychologicznej. Kształci się na podyplomowym studium psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich oraz w Polskim Instytucie Psychodramy.

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych borykających się ze stanami depresyjnymi, poczuciem samotności, opuszczenia, kryzysem w relacjach i kryzysem duchowym oraz doświadczających stresu i różnego rodzaju przemocy. Pracuje w nurcie integratywnym w podejściu chrześcijańskim, który pozwala  podejść do problemu uwzględniając całą osobę z jej fizycznością, myślami, emocjami, decyzjami i duchowością.

Iwona Figurska 

Terapeutka leczenia uzależnień i współuzależnień

Terapeuta leczenia uzależnień i współuzależnień. Absolwentka Politechniki Warszawskiej. Obecnie studiuje na  Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Szkole Specjalistów Terapii Uzależnień i Współuzależnień „Care-Brok”. Od ponad dwudziestu lat pracuje z ludźmi i dla ludzi. Jej celem od zawsze było niesienie pomocy i wsparcia, dziś to już nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.

Pomaga osobom doświadczającym cierpienia, którego źródłem są m.in. zaburzenia o charakterze depresyjnym, osobom przeżywającym kryzysy zawodowe związane z utratą lub zmianą pracy, a także osobiste związane m.in. z rozwodem, nieporozumieniami w relacji z bliskimi oraz stratą. Pracuje z osobami doświadczającymi stresu, borykającymi się z niską samooceną i mającymi trudności w takich obszarach jak m.in.: nawiązanie i/lub utrzymywanie bliskich relacji, nadmierne poczucie odpowiedzialności i kontroli, niekontrolowane wybuchy złości, impulsywność i trudności w radzeniu sobie z agresywnością, nieadekwatna nieśmiałość i wycofanie, poczucie braku sensu życia.

W pułapce odpowiedzialności

Aneta Cieśla, psycholog z Psychocentrum Pani Ania mówi o sobie, że jest silną kobietą. Jest też zaradna i uczynna. …

Co jest ze mną nie tak ?

Zoja Żak - dziennikarka, redaktorka Dlaczego ciągle jestem sam, co jest ze mną nie tak? Przecież tak się staram. …

Recepta na samotność

Iwona Figurska – psychoterapeuta leczenia uzależnień Dzisiejsze czasy obfitują w różne sposoby nawiązywania kontaktu …