O nas

Kilka słów o nas i osobach, które tworzą samotnosc.info.pl

W ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba osób samotnych, które zgłaszają się do nas po pomoc.
Stąd zrodził się pomysł by stworzyć stronę samotnosc.info.pl.
Pomagamy: w gabinecie na sesjach indywidualnych, prowadząc grupy oraz przekazując ciekawą wiedzę w artykułach.

Osoby zmagające się na co dzień z problemem osamotnienia, doświadczają często bezradności, złości, smutku czy wręcz fizycznego i emocjonalnego bólu. Nie wiedzą co dalej, jak sobie pomóc.

NASZYM CELEM jest dostarczenie wiedzy oraz narzędzi do pracy z samotnością i osamotnieniem. W skład Zespołu wchodzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym. Najczęściej pomagamy w następujących problemach:

  • rozstanie
  • odrzucenie
  • porzucenie
  • zdrada
  • samotność
  • osamotnienie
  • lęk przed bliskością
  • nieśmiałość
  • niska samoocena.

Osobom szukającym pomocy psychologa czy terapeuty, proponujemy specjalny program – od konsultacji, przez terapię indywidualną lub grupową, po grupy wsparcia i warsztaty rozwojowe. Zapraszamy do kontaktu z nami.

SYLWIA KRAJEWSKA
właścicielka Ośrodka terapeutycznego Psychocentrum (www.psychocentrum.pl) oraz założycielka portali: www.samotnosc.info.pl, www.kochamzabardzo.pl

 

 

Specjaliści:

SYLWIA KRAJEWSKA

Autorka niezwykłej książki "Zatrzymaj się"  i bajek terapeutycznych dla dzieci "Opowiedz mi, co u ciebie".
Jest absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestniczyła w 2-letnim szkoleniu w terapii poznawczo – behawioralnej przy Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CTPB) w Warszawie. Ukończyła szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu „Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży”.

Ukończyła 2-letnie Studium Metod Pracy z Dziećmi ofiarami przemocy seksualnej i ich rodzinami w Fundacji Dzieci Niczyje. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 12 lat. Wcześniej pracując w świetlicach socjoterapeutycznych, domu dziecka, Ośrodku pomocy Społecznej, Stwowarzyszeniu Przyjaciół Integracji, Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej. Aktualnie od 7 lat jest właścicielką Psychocentrum i założycielką portalu Kochamzabardzo.pl  oraz samotnosc.info.pl  .  Zajmuje się przede wszystkim problemami kobiet w szerokim tego słowa znaczeniu. W szczególny sposób pasjonuje ją praca z Kobietami z syndromem „kochania za bardzo”, DDA i DDD. Specjalizuje się w pomaganiu osobom, które przeżywają kryzysy w relacjach partnerskich lub są w sytuacji trudnych rozstań, czują się osamotnione, mają niską samoocenę, mają poczucie zagubienia, problem z ustanowieniem i ochroną własnych granic.

Pomaga odkrywać siebie na nowo, rozwijając przy tym świadomość siebie. Jest zwolenniczką prawdy (zdejmowania masek przed samym sobą i światem), wsłuchiwania się w siebie i nieustającej pracy nad sobą w celu pełniejszego życia.

Pracuje z osobami dorosłymi. Oprócz pracy indywidualnej prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, grupy wsparcia oraz treningi rozwojowe dla Kobiet.

MAGDALENA DMOCHOWSKA
terapeutka uzależnień

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Uzyskała tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej i wspomagania rodziny. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w zakresie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej w IPZ w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień – Nowoczesne Metody Diagnozowania i Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

Zdobyła certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Podnosząc swoje kwalifikacje i poszerzając wiedzę brała udział w licznych szkoleniach m.in. z zakresu patologicznych relacji w rodzinie, ich diagnozy i możliwości działań terapeutycznych oraz krótkoterminowej terapii par z problemem alkoholowym. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 11 lat. Obecnie pomaga osobom zmagającym się z niską samooceną, z konsekwencjami wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjne/z problemem alkoholowym, doświadczającym trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji, kobietom z syndromem „kochania za bardzo”, oraz z cechami współuzależnienia.

PAULINA KARAUDA
psycholog, terapeutka

Absolwentka psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Obecnie uczestniczka czwartego roku psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyła kurs w zakresie samodzielnego przygotowywania i prowadzenia szkoleń, warsztatów umiejętności psychospołecznych prowadzony przez Szkołę Trenerów Progress w Lublinie, przygotowujący do uzyskania rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Ukończyła Studium Pedagogiczne oraz I stopień  Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanym przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”. Odbyła liczne szkolenia w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i pracy z osobami pokrzywdzonymi przemocą seksualną.

Doświadczenia zawodowe zdobywa od 5 lat. Pomaga przede wszystkim osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, wychowanym w rodzinach dysfunkcyjnych, w rodzinach z problemem alkoholowym, osobom po przejściach traumatycznych z syndromem stresu pourazowego, z niską samooceną, z cechami współuzależnienia od partnera, będącym w kryzysie związanym ze stratą: żałobą, rozstaniem, zmianą sytuacji rodzinnej, osobom doświadczającym trudności w budowaniu bliskich i satysfakcjonujących relacji, doświadczającym głębokiego lęku i smutku w życiu, chcącym zwiększyć świadomość siebie, parom i rodzinom przeżywającym różnego rodzaju kryzysy.

Prowadzi terapię indywidualną z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, terapię rodzin, par oraz grupy psychoterapeutyczne.

 

 

AGNIESZKA URBANOWICZ

psycholog, seksuolog.

Jest magistrem Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ukończyła także Seksuologię Kliniczną w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie SWPS. Aktualnie w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Regularnie bierze udział również w krótkoterminowych szkoleniach i konferencjach dotyczących pomocy psychologicznej i seksuologicznej.

Pracuje z osobami: w kryzysie lub po bardzo trudnych doświadczeniach osobistych, które znajdują się w konflikcie z ważną osobą, które chciałyby nawiązywać i utrzymywać satysfakcjonujące relacje, znaleźć partnera/partnerkę, z obniżonym nastrojem, z niską samooceną, z powracającym poczuciem winy, z problemami związanymi z tożsamością seksualną – własną lub bliskiej osoby, z osobami nie heteroseksualnymi, z odczuwanym w różnych sytuacjach lękiem, niepokojem, napięciem, z brakiem satysfakcji w ogólnym funkcjonowaniu, z brakiem satysfakcji w sferze seksualnej, w trakcie rozwodu, żałoby lub innego trudnego procesu.

MAREK WÓJS 

Psycholog, psychoterapeuta, teolog.

Absolwent studiów psychologicznych ze specjalizacją psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta, teolog. Autor pierwszych w Polsce badań ilościowych nad wpływem metody DMT na zmiany poznawcze i emocjonalne wśród uczestników terapii. Ukończył 4-letnie szkolenie w Instytucie DMT w Warszawie. 

marek_wojs

Od 2002r odbył liczne szkolenia i staże w różnych placówkach całej Polski w terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej i DMT, m. in. na oddziale dziennym w (należącym do Samodzielnogo Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej). 

Posiada doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Zajmuje się pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym, posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą, studentami, osobami dorosłymi w kryzysie wieku średniego oraz z osobami po 75 roku życia. Specjalizuje się w pomocy osobom w kryzysie, po doświadczeniu traumy, w leczeniu nerwicy natręctw, zaburzeń odżywiania (bulimii i anoreksji) oraz w terapii małżeńskiej, pracy z parami. W pracy terapeutycznej stosuje podejście integratywne, korzysta z technik uruchamiających ciało.

Iwona Figurska 

Terapeutka leczenia uzależnień i współuzależnień

Terapeuta leczenia uzależnień i współuzależnień. Absolwentka Politechniki Warszawskiej. Obecnie studiuje na  Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Szkole Specjalistów Terapii Uzależnień i Współuzależnień „Care-Brok”. Od ponad dwudziestu lat pracuje z ludźmi i dla ludzi. Jej celem od zawsze było niesienie pomocy i wsparcia, dziś to już nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. To co ceni najwyżej to bogactwo doświadczeń w kontakcie z drugim człowiekiem, brak rutyny i nie kończące się wyzwania. Jako terapeuta poznaje i doświadcza zarówno szybkich przełomów jak i powolnych kroków ku pokonaniu przeszkody.

Pomaga osobom doświadczającym cierpienia, którego źródłem są m.in. zaburzenia o charakterze depresyjnym, osobom przeżywającym kryzysy zawodowe związane z utratą lub zmianą pracy, a także osobiste związane m.in. z rozwodem, nieporozumieniami w relacji z bliskimi oraz stratą.

Pracuje z osobami doświadczającymi stresu, z osobami borykającymi się z niską samooceną i mającymi trudności w takich obszarach jak m.in.: nawiązanie i/lub utrzymywanie bliskich relacji, nadmierne poczucie odpowiedzialności i kontroli, niekontrolowane wybuchy złości, impulsywność i trudności w radzeniu sobie z agresywnością, nieadekwatna nieśmiałość i wycofanie, poczucie braku sensu życia.

Recepta na samotność

Iwona Figurska – psychoterapeuta leczenia uzależnień Dzisiejsze czasy obfitują w różne sposoby nawiązywania kontaktu …

Lęk przed bliskością

Aleksandra Iwan – psycholog, psychoterapeuta w Psychocentrum Człowiek jako istota społeczna dąży do bycia w relacjach …

Jak odróżnić dobrą samotność od tej niszczącej?

Sylwia Krajewska – psycholog z Psychocentrum.pl Każdy z nas na jakimś etapie swojego życia doświadczył samotności. …