O nas

Kilka słów o nas i osobach, które tworzą samotnosc.info.pl

W ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba osób samotnych, które zgłaszają się do nas po pomoc.
Stąd zrodził się pomysł by stworzyć stronę samotnosc.info.pl.
Pomagamy: w gabinecie na sesjach indywidualnych, prowadząc grupy oraz przekazując ciekawą wiedzę w artykułach.

Osoby zmagające się na co dzień z problemem osamotnienia, doświadczają często bezradności, złości, smutku czy wręcz fizycznego i emocjonalnego bólu. Nie wiedzą co dalej, jak sobie pomóc.

NASZYM CELEM jest dostarczenie wiedzy oraz narzędzi do pracy z samotnością i osamotnieniem. W skład Zespołu wchodzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym. Najczęściej pomagamy w następujących problemach:

  • rozstanie
  • odrzucenie
  • porzucenie
  • zdrada
  • samotność
  • osamotnienie
  • lęk przed bliskością
  • nieśmiałość
  • niska samoocena.

Osobom szukającym pomocy psychologa czy terapeuty, proponujemy specjalny program – od konsultacji, przez terapię indywidualną lub grupową, po grupy wsparcia i warsztaty rozwojowe. Zapraszamy do kontaktu z nami.

SYLWIA KRAJEWSKA
właścicielka Ośrodka terapeutycznego Psychocentrum (www.psychocentrum.pl) oraz założycielka portali: www.samotnosc.info.pl, www.kochamzabardzo.pl

 

 

Specjaliści:

SYLWIA KRAJEWSKA

Autorka niezwykłej książki "Zatrzymaj się"  i bajek terapeutycznych dla dzieci "Opowiedz mi, co u ciebie". 
Jest absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestniczyła w 2-letnim szkoleniu w terapii poznawczo – behawioralnej przy Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CTPB) w Warszawie. Ukończyła szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu „Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży”.

Ukończyła 2-letnie Studium Metod Pracy z Dziećmi ofiarami przemocy seksualnej i ich rodzinami w Fundacji Dzieci Niczyje. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 12 lat. Wcześniej pracując w świetlicach socjoterapeutycznych, domu dziecka, Ośrodku pomocy Społecznej, Stwowarzyszeniu Przyjaciół Integracji, Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej. Aktualnie od 7 lat jest właścicielką Psychocentrum i założycielką portalu Kochamzabardzo.pl  oraz samotnosc.info.pl  .  Zajmuje się przede wszystkim problemami kobiet w szerokim tego słowa znaczeniu. W szczególny sposób pasjonuje ją praca z Kobietami z syndromem „kochania za bardzo”, DDA i DDD. Specjalizuje się w pomaganiu osobom, które przeżywają kryzysy w relacjach partnerskich lub są w sytuacji trudnych rozstań, czują się osamotnione, mają niską samoocenę, mają poczucie zagubienia, problem z ustanowieniem i ochroną własnych granic.

Pomaga odkrywać siebie na nowo, rozwijając przy tym świadomość siebie. Jest zwolenniczką prawdy (zdejmowania masek przed samym sobą i światem), wsłuchiwania się w siebie i nieustającej pracy nad sobą w celu pełniejszego życia.

Pracuje z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Oprócz pracy indywidualnej prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, grupy wsparcia oraz treningi rozwojowe dla Kobiet i warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci.

EWA KĄCA 
psycholog, psychoterapeuta.

Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie, po której uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a zrealizowanych przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.

 

W obszarze pomagania ludziom udziela się od 2002r. Dotychczasowa praktyka kliniczna obejmuje: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – IV Klinika Psychiatryczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Bielańskiego, Akademia Medyczna w Warszawie – Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Akademia Medyczna w Warszawie – II Klinika Psychiatryczna, Wojewódzki Szpital Bródnowski. Od 2007r. współpracuje również z niepublicznymi ośrodkami terapeutycznymi w Warszawie.

Specjalizuje się w pomaganiu osobom z problemami depresyjnymi, lękowymi (napady paniki, lęk uogólniony, społeczny, inne fobie, lęk o zdrowie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), związanymi ze stresem, adaptacyjnymi oraz z niską samooceną.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

AGNIESZKA URBANOWICZ

psycholog, seksuolog.

Jest magistrem Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ukończyła także Seksuologię Kliniczną w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie SWPS. Aktualnie w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Regularnie bierze udział również w krótkoterminowych szkoleniach i konferencjach dotyczących pomocy psychologicznej i seksuologicznej.

Pracuje z osobami: w kryzysie lub po bardzo trudnych doświadczeniach osobistych, które znajdują się w konflikcie z ważną osobą, które chciałyby nawiązywać i utrzymywać satysfakcjonujące relacje, znaleźć partnera/partnerkę, z obniżonym nastrojem, z niską samooceną, z powracającym poczuciem winy, z problemami związanymi z tożsamością seksualną – własną lub bliskiej osoby, z osobami nie heteroseksualnymi, z odczuwanym w różnych sytuacjach lękiem, niepokojem, napięciem, z brakiem satysfakcji w ogólnym funkcjonowaniu, z brakiem satysfakcji w sferze seksualnej, w trakcie rozwodu, żałoby lub innego trudnego procesu.

 

MAREK WÓJS 

Psycholog, psychoterapeuta, teolog.

Absolwent studiów psychologicznych ze specjalizacją psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta, teolog. Autor pierwszych w Polsce badań ilościowych nad wpływem metody DMT na zmiany poznawcze i emocjonalne wśród uczestników terapii. Ukończył 4-letnie szkolenie w Instytucie DMT w Warszawie. 

Od 2002r odbył liczne szkolenia i staże w różnych placówkach całej Polski w terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej i DMT, m. in. na oddziale dziennym w (należącym do Samodzielnogo Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej). 

marek_wojs

Posiada doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Zajmuje się pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym, posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą, studentami, osobami dorosłymi w kryzysie wieku średniego oraz z osobami po 75 roku życia. Specjalizuje się w pomocy osobom w kryzysie, po doświadczeniu traumy, w leczeniu nerwicy natręctw, zaburzeń odżywiania (bulimii i anoreksji) oraz w terapii małżeńskiej, pracy z parami. W pracy terapeutycznej stosuje podejście integratywne, korzysta z technik uruchamiających ciało.

 

Lęk przed bliskością

Aleksandra Iwan – psycholog, psychoterapeuta w Psychocentrum Człowiek jako istota społeczna dąży do bycia w relacjach …

Jak odróżnić dobrą samotność od tej niszczącej?

Sylwia Krajewska – psycholog z Psychocentrum.pl Każdy z nas na jakimś etapie swojego życia doświadczył samotności. …

Co jest ze mną nie tak ?

Zoja Żak - dziennikarka, redaktorka Dlaczego ciągle jestem sam, co jest ze mną nie tak? Przecież tak się staram. Mam …