Grupa Terapeutyczna

Grupa jest adresowana do kobiet i mężczyzn. Nabór rozpoczęty!

Prowadzące: 
Termin:   
Koszt:     
Miejsce:  PSYCHOCENTRUM
Zapisy:   pomoc@samotnosc.info.pl

Grupa szczególnie wskazana jest dla osób, które mają trudności w relacjach międzyludzkich. Trudności te mogą mieć różnorodny charakter. Najczęściej polegają na wycofywaniu się i odczuwaniu nieśmiałości oraz skrępowania, nieumiejętności w nawiązywaniu bliskich relacji opartych na akceptacji i zrozumieniu. Inne trudności polegają na podtrzymywaniu nieadekwatnego obrazu samego siebie, przeświadczeniu, że jest się gorszym od większości ludzi. Niektórzy doświadczają trudności w relacjach, gdzie są nadmiernie rywalizacyjni, szukają okazji do wywyższania się i krytykowania otoczenia. Stale wywierają presje, by inni zaspokajali ich potrzeby, czują, że niemal zawsze mają rację. Na odmienne niż ich zdanie reagują złością bądź długotrwałą urazą.

Grupa terapeutyczna jest znakomitym środowiskiem do nauczenia się innego funkcjonowania i nabycia wielu umiejętności komunikacyjnych.

Wartością terapii grupowej jest obecność osób, które zmagają się z podobnymi trudnościami życiowymi. Ważnym czynnikiem leczącym jest wzajemna wymiana doświadczeń. Wytworzenie przekonania, że inni ludzie mają podobne trudności i nie jesteśmy w nich odosobnieni. Z drugiej strony uczestnicy grupy mają różne strategie radzenia sobie z życiowymi trudnościami i poznawanie stylów funkcjonowania innych osób pozwala na wzbogacenie bądź zmodyfikowanie własnego stylu.

 

Grupa terapeutyczna skierowana jest do osób, które:

 • doświadczają trudności w bliskich związkach
 • mają trudności w relacjach przyjacielskich
 • doświadczają pustki i poczucia braku sensu życia
 • są osobą nadmiernie wycofaną, nieśmiałą, samotną
 • są osobą nadmiernie impulsywną, zbyt szybko ulegającą silnym emocjom
 • unikają podejmowania decyzji, konfrontacji, nie podejmujesz rywalizacji
 • mają problemy w rozpoznawaniu, doświadczaniu, wyrażaniu uczuć
 • boją się bliskości
 • nie potrafią przyjmować miłości, czułości, tkliwości, przyjaźni, serdeczności
 • nie potrafią się cieszyć, bawić, zachowywać spontanicznie
 • mają niską samoocenę, mają stale zastrzeżenia do swojego wyglądu

 

Maksymalna ilość uczestników 12.
Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że nowa osoba może dołączyć do grupy, gdy z grupy odchodzi kończąca terapię dwunasta osoba.

Czas trwania terapii jest zróżnicowany i zależy od indywidualnych celów stawianych sobie przez uczestnika grupy oraz tempa, w jakim pojawiają się oczekiwane przez niego zmiany w sposobie przeżywania, myślenia oraz działania.

Aktualnie trwa nabór do grupy. 
UWAGA ilość miejsc bardzo ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń ! 

Warunkiem zakwalifikowania do grupy jest odbycie 2 konsultacji z terapeutką prowadzącą grupę.

Umów się na konsultację.

Zapisz się na zajęcia:

Korzyści z udziału w tej grupie:

 • poprawa relacji z innymi ludźmi
 • większe poczucie własnej wartości
 • zaakceptowanie swoich ograniczeń,
 • nauczenie się budowania zaufania do siebie i innych,
 • zmiana utrwalonych zachowań przeszkadzających w budowaniu bliskich więzi z ludźmi,
 • nauczenie się skutecznej komunikacji,
 • wzrost ,,samoświadomości” (znajomości i rozumienia siebie i swoich zachowań)
 • zwiększenie niezależności
 • odkrycie sposobów rozwiązania problemów osobistych i interpersonalnych
 • nabycie umiejętności społecznych: empatii, dawania wsparcia, wyrażania swoich myśli, odczuć potrzeb i oczekiwań (w tym niezgadzania się na raniące zachowania innych), przyjmowania krytyki.

Jak odróżnić dobrą samotność od tej niszczącej?

Sylwia Krajewska – psycholog z Psychocentrum.pl Każdy z nas na jakimś etapie swojego życia doświadczył samotności. …

Co jest ze mną nie tak ?

Zoja Żak - dziennikarka, redaktorka Dlaczego ciągle jestem sam, co jest ze mną nie tak? Przecież tak się staram. Mam …

Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko, weź kogoś ze sobą

Marek Wójs,  psychoterapeuta z  Psychocentrum   W tytule artykułu zostało przywołane afrykańskie przysłowie, …